Hukuk Güvenliği

Av. Bilgütay Hakkı Durna / 01.11.2016

Ülkede hukuk güvenliği kalmamıştır.

Aslında yazı bu satırdan ibaret kalsa dahi yeterli olurdu kanaatindeyim. Örneklerle açıklamaya ihtiyaç duymadığımız bir dönemden geçiyoruz. 

Eğer hukuk devleti diye bir şey var ise, hukuk güvenliği bu devletin önde gelen ilkelerindendir. Önkoşuludur. 

Çok değil, üç yıl önce Anayasa Mahkemesi bir kararında hukuk güvenliğini tartışmış ve şöyle demiş: Hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri, hukuk devletinin önkoşullarındandır. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir.

Ülkede uzun zamandır bu anlamı ile hukuki güvenlik sorununun olduğu açık. Hukuk dışı uygulamalar almış başını gitmiş durumda. Adil yargılama ilkesi de rafa kaldırılmıştır. 

Artık kural sanıktan delile gidilmesidir. Böyle de olmuyorsa devreye gizli tanık müessesesi girmektedir. Savunma hakkının pratik sonucu gözaltına alınan, tutuklanan avukatlardır. Uzun zamandır yasaların torbaya doldurulduğundan şikâyet ediliyordu. Artık onlar da yoktur. Yerlerini KHK’lar almıştır. Parlamento devre dışı bırakılmış, “yasa yapma yetkisi” dâhil, yetkileri yürütmeye devredilmiştir. 

Evet, yukarıda örneklendirilen hali ile “hukuk dışılık” bu ülkede az çok hep olagelmiştir. Ancak hukuk güvenliğinin bugünkü hali bu noktayı çoktan aşmıştır.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, olağanüstü hal döneminde çıkarılan bir KHK`nın içeriğine bakmadan, bu içeriğin olağanüstü hal ilanı gerekleri kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin bir inceleme yapmadan önüne gelen bir başvuruyu reddetmiştir. Böylece önceki içtihatlarını da gerekçesiz bir şekilde değiştirmiştir. 

Maalesef (evet maalesef) bunu siyasi, ideolojik duruşundan dolayı da yapmamıştır. Yoksa başta “özel yetkili” yargılamalar da olmak üzere, bu ülkede siyasi, ideolojik tercihler nedeni ile mahkemelerin karar vermesi de şaşırtıcı değildir. 

Oysa durum bunun oldukça ötesindedir.

Birçok içtihadında hukuki güvenlik ilkesinin hukuk devletinin önkoşulu olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi acaba kendisinin hukuki güvenliği olmadığını mı düşünmektedir? 

Kararlarını bu etki altında mı oluşturmaktadır?

 

01.11.2016 tarihinde gazetemanifesto.com sitesinde yayımlanmıştır.

01.11.2016
ANAYASA MAHKEMESİ KAFA KARIŞTIRIYOR
Av. Abdurrahman Bayramoğlu / 04.03.2020
BAROLARIN GÖREV VE İŞLEVLERİ HAKKINDA...
Av. Dr. Başar YALTI / 24.01.2020
Basın Özgürlüğü, Önemi ve Türkiye Gerçeği
Av. Dr. Başar YALTI / 01.01.2020
Düzenin “yeni” hukuku
Av. Bilgütay Hakkı Durna / 01.09.2019
Olağanüstü Hal Dönemi, KHK’lar ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması - 2
Av. Nazım Tural / 20.08.2019
Olağanüstü Hal Dönemi, KHK’lar ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması - 1
Av. Nazım Tural / 19.08.2019
Çağdaş Avukatlar Geleneğini ve Geleceğini Arıyor
Av. Bilgütay Hakkı Durna / 01.11.2018
Baro siyaseti
Av. Bilgütay Hakkı Durna / 01.09.2018
Olağanüstü Hal (OHAL) ve Hukuk
Av. Dr. Başar YALTI / 01.02.2018
Hukuk Güvenliği
Av. Bilgütay Hakkı Durna / 01.11.2016
Avukat
Av. Dr. Başar YALTI / 01.04.2014
Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilmeyi tartışmakta
Av. Nazım Tural / 15.10.2013
ABD`de Askeri operasyonlarda Başkan ve Kongre`nin yetkileri
Av. Nazım Tural / 12.09.2013
Nereye Kadar?
Av. Dr. Başar YALTI / 17.02.2011
Barolar Birliği ve Birliği Savunmak
Av. Abdurrahman Bayramoğlu / 11.06.2009